Vi kan inte fortsätta i de gamla hjulspåren

Det sitter i genomsnitt bara 1,3 personer i varje bil, skriver nätverket Trafikval Öst, som vill se kraftigt utbyggd kollektivtrafik istället för satsningar på fler motorvägar.

Anders Tranberg och Hanna Nilsson svarar
Mats Gerdau och Gunnar Påhlsson i Nacka Värmdö Posten:

https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/vi-kan-inte-fortsatta–i-de-gamla-hjulsparen/