Vändningen: Mer fossila bränslen används i vägtrafiken

Utsläppen från fossila bränslen ÖKAR nu från trafiken efter flera års nedgång. Därför kan vi inte fortsätta satsa på mer bilism, i synnerhet inte i städer där det är lättast att satsa på klimatvänligare och effektivare alternativ.

Sveriges Radio: Vändningen: Mer fossila bränslen används i vägtrafiken: