”Rör det sig om arrogans eller ren provokation?”

Låt oss inte upprepa misstaget med Förbifart Stockholm genom att plöja ner många miljarder i ett trafiksystem som skapar ännu mer trängsel. Satsa på modern, effektiv, spårbunden kollektivtrafik och ordentliga cykelleder i stället för Östlig förbindelse!

https://www.svd.se/ror-det-sig-om-arrogans-eller-ren-provokation