Ringleder löser inte trafikproblemen

Oavsett hur många som vill ha Östlig förbindelse blir konsekvensen ändå mer vägtrafik, köer och trängsel. Det skriver Naturskyddsföreningen i Nacka och Nacka miljövårdsråd i en debattreplik.

NVP: ”Ringleder löser inga trafikproblem”