Dokument och länkar

Här finns dokument för nedladdning och utskrift, och även länkar till vissa referenser

Material från nätverket Trafikval Öst

Broschyr Trafikval Öst

Broschyr Trafikval Öst (PDF)

Om Östlig Förbindelse

Trafikval Öst – Om Östlig Förbindelse (PDF)


Länkar

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

Remissvar från Nacka Miljövårdsråd:

Remissvar angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 (PDF)

Naturvårdsverkets yttranden om Östlig förbindelse

Naturvårdsverkets yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet, 2017-11-27 (Där Naturvårdsverket påpekar att Östlig förbindelse inte bör vara med i planen)

Naturvårdsverkets yttrande till Trafikverket i samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan, 2016-11-25 (PDF)

Naturvårdsverkets yttrande till Trafikverket rörande genomförd åtgärdsvalsstudie, 2013-10-25 (PDF)


Film

En film om alternativa lösningar för trafikens problem baserad på forskning vid Vinnova Centre for Sustainable Communications (CESC), KTH Kungliga tekniska högskolan.
Storstadstrafik utan köer och trängsel: