Dokument

Här finns dokument för nedladdning och utskrift, och även länkar till vissa referenser

Broschyr Trafikval Öst

Broschyr Trafikval Öst (PDF)

Om Östlig Förbindelse

Trafikval Öst – Om Östlig Förbindelse (PDF)

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

Remissvar från Nacka Miljövårdsråd:

Remissvar angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 (PDF)

Naturvårdsverkets yttranden

Naturvårdsverkets yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet, 2017-11-27 (Där Naturvårdsverket påpekar att Östlig förbindelse inte bör vara med i planen)

Naturvårdsverkets yttrande till Trafikverket i samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan, 2016-11-25 (PDF)

Naturvårdsverkets yttrande till Trafikverket rörande genomförd åtgärdsvalsstudie, 2013-10-25 (PDF)