Om Trafikval Öst

Klimatförändringarna är ett av vår tids största problem, i Sverige och globalt. För att klara klimatmålen måste biltrafiken minska radikalt. Men utvecklingen går åt helt fel håll.

Förbifart Stockholm byggs just nu och man planerar också för motorvägen Östlig förbindelse .

Forskning och erfarenheter visar att om vi bygger fler vägar ökar biltrafiken, som ger luftföroreningar, buller, olyckor och trängsel. Motorvägen Östlig förbindelse leder också till intrång i Nationalstadsparken, en omistlig oas för besökare, och pumpar in mer trafik i innerstan.

Elbilen är inte lösningen. Den tar lika mycket plats som bensinbilen och tillverkningen av batterier bidrar kraftigt till klimatförändringarna. Bygger vi istället ut effektiv, bekväm och ren kollektivtrafik på land och till sjöss minskar biltrafiken.

Trots det finns det politiker som fortfarande vill bygga fler motorvägar i Stockholm. Trots detta fortsätter planeringen av en ny stor motorväg med full styrka. Otroligt men sant.

Minska bilismen och rädda klimatet.
Lägg genast ner planerna på motorvägen Östlig förbindelse.
Lägg istället de 22 miljarderna på snabb och ren kollektivtrafik.

Detta vill Trafikval Öst:

  • Inga fler motorvägar i Stockholm
  • Skrota planeringen av Östlig förbindelse
  • Bygg ut kollektivtrafiken

Organisationer som står bakom Trafikval Öst:

Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken, Klimataktion Stockholm, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, Nacka miljövårdsråd, Jordens vänner