Faktasamling

Östlig förbindelse kallades tidigare för Österleden

Många vägförespråkare har velat bygga Österleden, senast i samband med Dennispaketet i början av 1990-talet, som sprack efter kritik mot bland annat den betydande miljöpåverkan de planerade nya motorvägarna skulle innebära.
Läs mer: ”Österleden, Stockholm” (Wikipedia)

Två miljarder redan satsade för att det ska bli svårare att stoppa vägbygget

Trafikverket begärde 1 miljard för att utreda Östlig förbindelse, men den förra alliansregeringen under infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd anslog 2 miljarder för att ”få full fart på projektet”, trots att det inte är beslutat. Läs mer: ”Miljarder satsat på ny vägtunnel i Stockholm” (DN 2014-04-08)

Naturvårdsverket dömer ut Trafikverkets satsning på Östlig förbindelse

Naturvårdsverket poängterar bl.a. att Östlig förbindelse inte ligger i linje med en omställning till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem och att den leder till ökad biltrafik på bekostnad av t.ex. kollektivtrafik. Läs om Naturvårdsverkets bedömning av Östlig förbindelse här.