Naturskyddsföreningen positiv till politiskt samarbete i Stockholms Stadshus

PRESSMEDDELANDE 2018-10-13

Naturskyddsföreningarna i Stockholm stad och Stockholms län är försiktigt positiva till uppgörelsen
mellan Alliansen och Miljöpartiet.

En offensiv miljö- och klimatpolitik är viktigt den kommande fyraårsperioden. Det är bra att staden vill arbeta mer aktivt med biologisk mångfald och ekologiska kompensationsåtgärder. Det är även bra att klimatsatsningarna fortsätter men i ljuset av IPCCs nya rapport behöver arbetet skärpas betydligt mer, till exempel genom att fasa ut kolet i Värtaverket tidigare än 2022. Den klimatförstörande motorvägen Östlig förbindelse är för tillfället längre ifrån genomförande eftersom ingen kommun vill bidra med några pengar.

– Det är mycket glädjande att Alliansen och Miljöpartiet har kommit överens om att utarbeta en strategi för biologisk mångfald och att man ska arbeta med ekologiska kompensationsåtgärder i planeringen säger Anders Tranberg, ordförande för Stockholms Naturskyddsförening.

Anders Tranberg säger vidare

– Vi är mycket glada att Årstaskogens naturreservat kommer att utökas och att Kyrkhamn och östra Älvsjöskogen kommer bli naturreservat samt att Ålstensskogen och Fagersjöskogen
ska utredas som naturreservat. Men vi är fortsatt oroliga för vad som kommer att hända med till exempel Hammarbyskogen och Nytorps gärde. Men vi hoppas att den nya majoritetens ambitioner om biologisk mångfald och klimatsäkring gör att man kan ta ett omtag i planeringen.

IPCC kom i veckan med en rapport som visar att vi måste ställa om samhället på ett radikalt sätt och vi kan inte vänta. Projekt som inte minskar koldioxidutsläppen borde inte vara aktuella att genomföra om vi ska ta rapporten på allvar.

– Det vore bra om vi kunde begrava planerna på Östlig förbindelse en gång för alla och istället satsa på moderna kollektivtrafiklösningar. Vi behöver tänka på en mångfald av olika sätt att transportera oss och inte bara låsa in oss i bilen som transportmedel säger Beatrice Sundberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Beatrice Sundberg säger vidare

– I och med den här uppgörelsen blir det tydligt att inga kommuner i Stockholms län är beredda att satsa egna pengar på en Östlig förbindelse. En kommande regering kommer att få svårt att få fram pengar till just den här vägen och prioritera den framför andra projekt i den nationella infrastrukturplanen.

– Det är viktigt att samtliga borgarråd bör känna delaktighet för att hålla tempot uppe i arbetet med miljömålen. Vi förväntar oss ett nytt ambitiöst miljöprogram under mandatperioden när nuvarande program löper ut år 2019 avslutar Anders Tranberg och Beatrice Sundberg.

För mer information kontakta
Anders Tranberg, ordförande Stockholms naturskyddsförening 073-724 63 07
Beatrice Sundberg, ordförande Naturskyddsföreningen Stockholms län, 073-719 91 33