Motorvägsvurmen hotar den goda staden

Allt fler drömmer om den täta staden. Men den blir omöjlig om nya stadsdelar enbart kopplas ihop med sexfiliga biltunnlar, vilket är planen för Österleden i Stockholm, skriver Patrik Kronqvist i Expressen

http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/motorvagsvurmen-hotar-den-goda-staden/