Jordens Vänner: Skydda infrastrukturen från förvirrade centerpartister

Bitterheten var stor efter att motorvägsprojektet Östlig förbindelse i höstas fick nej av Trafikverket i planen för trafikinvesteringar de kommande tio åren. Ett omfattande lobbyarbete pågår nu för att ändra beslutet.

ETC: Jordens Vänner: Skydda infrastrukturen från förvirrade centerpartister